YUK MENGAJI FIKIH PRAKTIS

ZAKAT FITRAH! Macam-Macam Zakat http://fariskhoirulanam.com/fikih/macam-macam-zakat.html Pengertian dan Kewajiban Zakat http://fariskhoirulanam.com/fikih/pengertian-dan-kewajiban-zakat.html Siapakah yang Wajib Berzakat? http://fariskhoirulanam.com/fikih/siapakah-yang-wajib-berzakat.html Zakat Wajib atas orang dan…

Continue Reading →